Jäsenmaksut 2020

Yhdistyksen jäsenmaksu v. 2020


Työvoimajäsenille 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta *
Euromääräinen jäsenmaksu on 5 euroa kuukaudessa.
Kannatusjäsenmaksu (eläkeläinen) on 36 euroa vuodessa ja
Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 36 euroa vuodessa.

Jyty Lahti ry on siirtynyt jäsenmaksun liittoperintään. Liitto lähettää kaikille itse jäsenmaksunsa maksaville jäsenille viitelistat, joka kuukaudelle on oma viitenumero. Jyty Lahti ry:n yhdistysnumero on 220 ja liittotunnus on 651.

Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi ovat jääneet vaille varsinaista palkkaa palkattoman virkavapauden tai työloman, opiskelun, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi tai ovat äitiys-, isyys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla.

Myös määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat maksavat euromääräistä jäsenmaksua.

Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, koulutustuki jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää vain liittojäsenmaksun. Työttömyyskassa perii sen suoraan etuudesta jäsenen valtuutuksen perusteella.

Eläkkeelle jäädessä tulee ilmoittaa jääkö yhdistyksen kannatusjäseneksi ja kannatusjäsenmaksua aletaan periä ensimmäisestä täydestä eläkevuodesta alkaen.

* Huom! Ennakonpidätyksen alainen palkka käsittää päätoimen tai siihen rinnastettavat tulot (palkka, palkkio, korvaus) mukaanlukien työaikakorvaukset, luottamustehtävästä saatu palkkio, verolliset luontoisedut, lomaraha ja lomakorvaus.

Jäsenmaksua ei suoriteta sivutoimen eikä verottomasta tuloista, kuten päivärahasta ja km-korvauksesta.