Luottamusmiesvaalit 2020

 

Jytyn luottamusmiesvaalit 2020 toimitetaan marraskuun loppuun mennessä. Vaaleissa valitaan pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet sekä heidän varaedustajansa työpaikoille. Luottamusmiesten toimikausi on neljä (4) vuotta 1.1.2021-31.12.2024.

 

Luottamusmiesvaalit 2020

Alueen isoimpana paikallisyhdistyksenä Jyty Lahti ry järjestää luottamusmiesvaalit seuraavilla työpaikoilla:

 

Hollolan kunta

Koulutuskeskus Salpaus Ky

Lahden kaupunki

Lahden Talot Oy

Lahden Työn Paikka Oy

Lahti Aqua Oy

Provincia Oy

Päijät-Hämeen ateriapalvelut Oy

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy

Päijät-Hämeen liitto

Työterveys Wellamo Oy

2M-IT

 

Oletko sinä Jytyn uusi luottamusmies?

Luottamusmiehen työ on hieno näköalapaikka, jossa on mahdollista vaikuttaa työpaikalla tapahtuviin asioihin ja olla työkavereiden tukena eri tilanteissa. Jytyn luottamusmies saa jatkuvaa koulutusta asiantuntijan tehtäviin ja alueellinen tukiverkosto auttaa tehtävän perehdyttämisessä. Luottamusmies tekee laajaa yhteistyötä työnantajan kanssa sekä valvoo, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja.

 

Tutustu luottamusmiestoimintaan

https://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/luottamusmies/Sivut/default.aspx

https://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/luottamusmies/luottamusmiesvaalit2020/Sivut/default.aspx

 

Asetu ehdolle!

Ehdolle asettuminen luottamusmiesvaaleissa on helppoa. Ehdokkaaksi haluavan tulee toimittaa liitteenä oleva ehdokassuostumuslomake vaalitoimikunnalle ennen ehdolle asettumisajan päättymistä.

 

Jytyn luottamusmiesvaalien ehdolle asettumisaika on 19.10.2020-31.10.2020.

Toimita ehdokassuostumuslomake asianmukaisesti täytettynä 31.10.2020 klo 16.00 mennessä:

Jyty Lahti ry Rauhankatu 7c 15110 Lahti tai jytylahti@phnet.fi

 

Äänestä!

Mikäli ehdokkaita tulee enemmän kuin luottamusmiespaikkoja on, järjestetään sähköiset vaalit myöhempänä ilmoitettavana ajankohtana. Äänioikeutettuja luottamusmiesvaaleissa ovat ne Jytyn jäsenet, jotka ovat vaalien toimittamisajankohtana palvelussuhteessa työnantajaan. Jos luottamusmiesehdokkaita on sama määrä kuin täytettäviä luottamuspaikkoja, vaalitoimikunta toteaa sopuvaalien syntyneen. Seuraa siis tiedotusta!

 

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunta on koottu alueen paikallisyhdistysten hallitusten jäsenistä.

Pirjo Boman, Jyty Lahti

Mariannna Gripenberg, Jyty Orimattila

Ann-Mari Lehtinen, Jyty Lahti

Päivi Mihailow, Jyty Lahti

Marita Minkkinen, Jyty Lahti

 

Lisätietoja

Lisätietoja luottamusmiesvaaleista voit kysyä

Vaalitoimikunnalta: jytylahti@phnet.fi, 050 302 7724

Aluetoimistolta: maija.kuittinen@jytyliitto.fi, 0400 378 886

Työpaikkasi luottamusmieheltä: https://jytylahti.fi/luottamusmiehet/